Magazynowanie

Przechowujemy towary według ściśle określonych wytycznych, zgodnych z wymogami dla danych produktów.

W odpowiednich warunkach i przy użyciu odpowiedniego sprzętu magazynujemy towar tak, aby nie został uszkodzony. Stale monitorujemy warunki jak temperatura czy wilgotność, które mogą wpłynąć na przechowywany ładunek. Całodobowa dostępność do magazynu umożliwia dostosowanie dalszej przeprawy towaru bez wydłużania czasu jego odbioru z innego miejsca.

Przechowując towar w naszych magazynach, klienci mogą liczyć również na ewidencjonowanie, komisjonowanie i przeładunek.

Kompleksowo zadbamy o składowany ładunek, aby mógł bezpiecznie zostać przekazany do dalszej dystrybucji.

Dzięki umiejscowieniu magazynu w Goleniowie pod Szczecinem możemy szybko transferować towar do krajów Europy Zachodniej i Norwegii. 1000 m² powierzchni magazynu MM Logistics to oszczędność czasu Twojej firmy na kwestie logistyczne.

Magazynowanie w MM Logistics to:

Odbiór i rozładunek

Poprzez kontrolę stanu ładunku, jego ilości i jakości względem dokumentów, możemy wykryć ewentualne wady lub braki. Po wykazaniu zgodności i prawidłowości zarówno w dokumentach, jak i towarze przekazywany jest on do magazynowania.

Składowanie

Towar zostaje odpowiednio umiejscowiony, zgodnie z przypisanymi do niego wytycznymi. Kontrolowanie procesu składowania, monitoring czasu, temperatury, przepływu powietrza czy wilgotności chroni jego zawartość.

Wydawanie

Po kontroli stanu przechowywanego ładunku wydawany jest on do wysyłki. Uważny i sprawny załadunek na środek transportu umożliwi dalsze bezpieczeństwo jego przewozu.

Sprawdź ofertę logistyki towarów MM Logistics.

Zawsze skutecznie
dążymy do celu.